• تاریخچه شرکت ره پویان صالح

    شرکت ره پویان صالح با نام تجاری مپصا (مدیریت پسماند صنایع) در سال 1384 به منظور مدیریت پسماند های صنعتی تاسیس گردید. این شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت آموزش پزشکی با انجام تحقیقات علمی و تخصصی در خصوص مدیریت پسماند صنایع ایران در سال 1389،عملیات اجرایی و احداث تاسیسات خود را با توجه به نیاز مبرم کشور در زمینی به مساحت 150000،متر مربع در استان اصفهان آغاز نمود.

    مپصا با در اختیار داشتن تیمی متخصص، مجرب و مرتبط تا کنون توانسته است، در جهت پیشبرد اهداف خود گام بر دارد. مپصا درسال 1385 موفق به اخذ نمایندگی از کمپانی ATI Environment فرانسه معتبرترین کمپانی در زمینه پسماند سوزهای نسل جدید با سیستمهای کنترل و بارگیری اتوماتیک گردید.تا ضمن راه اندازی اولین سایت پسماند سوز کشور نسبت به بومی سازی این تکنولوژی اقدام نماید.                                                                   

  • Apycom jQuery Menus

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ره پویان صالح می باشد