• آشنایی با تکنولوژی زباله سوزی ( ATI Environment )

  شناخت نوع فناوری های کاربـردی در امحای پسماندها دارای اهمـیت می باشد.فرایند های زباله سوزی غالبا  از الگو های مشخصی  پیروی می کند و در این رابطه از استانداردهای خاصی نیز استفاده می شود. فناوری استفاده شده در شرکت ره پویان صالح بر گرفته  از فنـاوری شرکت  ATI Environment   بوده  و در این راسـتا علاوه بر وجود  تکنولـوژی مذکور حضور و نظارت  کارشناسان  شرکت ATI Environment  بر نحوه بارگذاری و فعالیت زباله سوزهای مستقر در سایت امحا نیز به صورت دایمی مد نظر قرار گرفته است.

  شرح مختصر فرایند عملیاتی ورود و امحای پسماندهای ویژه به شرح زیر است:

  در ابتدا پسماندهای جامد توسط loader و پسماندهای مایع  به صورت اسـپری شدن به کوره اولیه منتقل شده کـه دما دراین کـوره  حدود850 درجه  سانتیگراد می باشد. از سوختن انواع  پسماندها ( عمدتا پسماندهای دارای ترکیبـات کلردار مثل روغن آسکارل، PVC، پسمانددارویی شیمیایی و سموم سنواتی و ...)، ترکیبی سمناک به نام دیوکسین و فوران ایجاد می شودکه اثرات شدیدی  بر سلامت و محیط زیست می گذارد.گازهای تولیـد شده به محفظه دوم انتقال می یابند که دما در این محفظه1100- 1000درجه سانتیگراد میباشـد. زمان ماند گـازها در محفظه ثـانویه بیش از 2 ثانیه( استاندارد اروپا > 2sec )می باشد که در اینصورت تمام ترکیبات سمی(دیوکسین  و فوران و دیگر گازهای سمی) تا حد 99.9999% در این محفظه تخریب شده و از بین میروند. مجدد دیوکسین وآلاینده های آلی لازم است دما سریعاٌ تا حد زیادی کـاهش یابدلذا گـازهای خروجی  ازمـحفظه ثانویه وارد سیستم خنک کننده شده  و دما در مدت  زمان حداقل 1 ثانیه تا 200 درجـه سـانتیگـراد کاهش یافتته و از تولیـد مـجدد دیوکسین و آلاینده های آلی جلوگیـری می شود.به منظـور از بیـن بـردن گازهای اسیدی(HCL، SO2، HF) گازها وارد  یک  محفظه  حاوی ترکیبات قلیایی شده و خنثی می شوند که پودر آهک برای حصولاطمینان ازعـدم اسیدی شدن مجـدد گازها استفاده می شود. 

  سپس گازها وارد یک محفظه شده و با کربن فعال(Active Carbon) ترکیبمی شود.کربن فعال یک جاذب قوی می باشدواگر ترکیب دیوکسین و فوران و دیگر ترکیبات آلاینده در گاز عبوری باقی مانده باشد توسط  کربن فعال جذب می شود. در مرحله  بعد  بـرای از بـین بردن ذرات و فلزات سنگین گاز عبوری از فیلتر سرامیکی عبور می کند. نهایتا  گازهای تصفیه شده از یک دودکش که در انتهای دستگاه تعبیه شده است خارج می شوند .آلاینده های موجود در گازهای خروجی از دودکش توسط سیستمهای آنلاین اندازه  گیـری می شوند و قابلیت مخابره کردن غلظت این ترکیبات را به صورت آنلاین دارند.گازهای خـروجی از دودکش این  دستـگاههای  زباله سوز مطابق استاندارد اروپا( Directive 2000/76/EC) می باشد.

   

                مرحلـه اول:"سیستم تغزیه اتوماتیک"

     پسماند ها توسط لودر و بصورت اتوماتیک به محفظه وارد شده و توسط جک

  اتوماتیک به  درون کوره منتقل می شود.

  مرحلـه دوم:"اتاق احتراق و اتاق پس از احتراق"

  پسماندها در این مرحله در دمای 850 درجه سانتیگراد می سوزند،و گازهای تولید شده به

  محفظه دوم می انتقال یابند.

  خاکستر تولیدی در محفظه اول بصورت اتوماتیک تخلیه می گردد.گازهای خروجی وارد

  محفظه دوم شده و دما در این محفظه 1000تا 1100درجه سانتیگراد می باشد.

   

   مرحلـه سوم: "سیستم خنک کننده گاز"                                      

  گازهای خروجی از محفظه دوم وارد سیستم خنک کننده شده ودمابه شدت کاهش می یابد.

  تا از تولید مجدد ترکیبات سمناک از جمله دیوکسین جلوگیری شود.

   

  مرحلـه چهارم:  "سیستم واکنش گاز"                                

   پسماند ها توسط لودر و بصورت اتوماتیک به محفظه وارد شدهو توسط 

  جک اتوماتیک به درون کوره منتقل می شود

  مرحلـه پنجم:  "سیستم فیلتر"                                   

  گازهای خروجی از فیلتر های سرامیکی عبور کرده و پس از  خاکستر زدایی نهایی  تصفیه  

  شده ازدودکش انتهای دستگاه خارج می شود.گاز خروجی بصورت آنلاین قابلیت

  اندازه گیری دارد.

 • Apycom jQuery Menus

  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ره پویان صالح می باشد