• ایمنی

    امروزه اهميت مديريت ايمني در دستيابی به كارآيی سازمان به طور فزاينده ای مورد توجه قرار گرفته است.با آغاز فعالیت شرکت ره پویان صالح ، موضوع حفاظت از سلامت نيروی كار نيز در اولویت های این شرکت قرار گرفت. توجه به ايمنی منابع انسانی اهميت بسیاری داشته و در این راستا برنامه ریزی های کوتاه مدت ، طولانی مدت و کلان انجام شده است. این موضوع می تواند در کاهش هزینه های شرکت از ابعاد انسانی و مالی تاثیر گذار باشد چرا که هزینه های محيط های غير ايمن بسيار شگفت آورند. و مدیران این شرکت  بر اين باورند كه ايمنی و بهداشت به سيستم مديريت فعالی نياز دارد.چرا كه ايمنی و بهداشت را نمی توان از طريق مقررات اجباری يا احساس جمعی و يا توسط يك فرد به تنهايی تامين كرد. لذا در اجرای سیستم ایمنی به استاندارد های بین المللی از جمله ISO8402:1992 ، استاندارد ISO/IEC Guide2 و  استاندارد OHSAS 18001 توجه ویژه ای صورت گرفته است. علاوه بر آن در ساختار سيستم های مديريت ايمنی این شرکت ، هدف ، حصول اطمينان از اين است كه سازمان چگونگی تاثير فعاليت های خود در زمينه ی بهداشت و ايمنی را بشناسد و برنامه ها و اندازه گيري هايی به منظور كنترل و بهبود آن تدوين كند. نتایج اين اندازه گيری ها از طريق فرايندی مناسب از جمله پايش و بازنگری عملكرد ها  و اصلاح عدم تطابق های مشاهده شده در مميزی ها به هیئت مدیره  گزارش می شود. نكته حائز اهميت اين است كه سيستم مديريت ايمنی در این شرکت بخشی ازكل سيستم مديريت می باشد و با سیستم هایی که به صورت مستقل تعریف می شوند بسیار متفاوت عمل می کند.با اهتمام صورت گرفته امید است با ایجاد شرایط ایمن فضای فعالیتهای کارگری آزمایشگاهی و اداری ، برای کلیه پرسنل این شرکت فضای کار مناسبی مهیا شود.

  • Apycom jQuery Menus

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ره پویان صالح می باشد