•  

  آزمایشگاه تخصصی شرکت رهپویان صالح

  آزمایشگاه تخصصی شرکت ره پویان صالح در فضایی به وسعت     متر مربع در دو بخش تحقیقاتی و اجرایی فعالیت می نماید.بخش های اجرایی در رابطه با میزان محتوای انرژی و نوع پسماندها ، همچنین اثرات ایمنی و بهداشتی آنها در فرایند زباله سوزی متمرکز گردیده است. میزان و نحوه اختلاط پسماندها در فرایندهایی که توسط کارشناسان ازمایشگاه صورت می گیرد.تعیین می گردد.علاوه بر آن امور پژوهشی و اندازه گیری آلاینده ها در محیط در بخش تحقیقاتی در حال انجام است.

  فهرست وظایف آزمایشگاه اجرایی:

  1 -بررسی نیازمندی دستگاهی و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه

  2 -تهیه آنالیز جامع نوع ترکیبات، سمیت و کالری حاصل از پسماند

  3-ارایه دستورالعملهای نحوه ترکیب و اختلاط پسماندهای موجود برای تزریق به دستگاههای پسماند سوز با هدف رسیدن راندمان به حداکثر تولید آلاینده ها بدون آسیب به متریال دستگاه و فیلترهای کنترل آلودگی هوا

  4- هماهنگی با واحد HSE و بازرگانی و اجرایی جهت برنامه ریزی زمانبندی سوزاندن پسماندهای رسیده و انبار شده براساس  ترکیب  و اولویت

  5-همکاری با بخش HSE جهت تهیه MSDS و دستوالعمل ایمنی و زیست محیطی انتقال و انبار پسماند

  6-همکاری با بخش  HSEدر رابطه با پژوهش، تهیه و تدوین دستوالعملهای علمی و عملیاتی مربوط به شستشوی ترانسهای مستعمل

  7- پایش مستمر و دوره ای آلودگی هوای سایت و مناطق نزدیک به سایت تا شعاع استاندارد با جدیدترین متودهای موجود

  8- پایش و کنترل مستمر آب آشامیدنی مجموعه از نظر معیارهای بهداشتی

  9- طراحی و ارایه دستورالعمل بهره برداری از سیستم تصفیه پساب بهداشتی مجوعه و استفاده مجدد از آن

  ب: فهرست اقدامات آزمایشگاه پژوهشی:

  1- ارایه پروپوزالهای پژوهشی به قسمت پژوهش در خصوص جدیدتری متودهای روز دنیا جهت مدیریت جامع پسماندهای ویژه  صنعتی

  2- انجام آزمایشات تحقیقاتی مربوط به طرحهای تصویب شده در واحد پژوهش

  3- ارایه گزارشات علمی، تهیه مقالات علمی با نمایه داخلی و خارجی جهت ارایه در کنفرانسها و ژورنالهای معتبر و همکاری درگردآوری، ترجمه و نگارش کتابهای علمی در راستای صنعت پسماند.

  4- انجام آزمایشات پژوهشی بر روی پسماندهای با قابلیت بازیافت و ارایه روشهای مقرون به صرفه و اقتصادی جهت بازیافت مواد با ارزش

  5-ارایه بروشورها و برگزاری کارگاههای آموزشی برای پرسنل شرکت و واحدهای برون سازمانی آموزشی و پژوهشی متقاضی

  6- برقراری ارتباط مستمر با آزمایشگاهای معتبر و مجهز دانشگاهی جهت اندازه گیری و آنالیز ترکیبات خاص

  7- تهیه کتب و بانکهای اطلاعاتی فارسی و بین المللی روز موجود در مورد پسماندهای ویژه و روشهای امحاء

  8-انجام تحقیقات بر روی امکان سنجی اجرای روشهای استاندارد و علمی جایگزین امحاء پسماندهای ویژه با هزینه کمتر ازسوزاندن مانند حذف بیولوژیکی

 • Apycom jQuery Menus

  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ره پویان صالح می باشد