دانلود فایل

پسماندهای صنعتی در یک نگاه :

جهان به مرحله‌ای از بحران محیط زیست رسیده است که ابعاد و شدت آن به سرعت در حال افزایش است در خلال دهه ۸۰-۱۹۷۰ درباره گسترش بیابان‌ها، کاهش جنگل‌ها و کمبود چوب مورد استفاده برای مصارف سوختی، نگرانی‌هایی وجود داشت.