footer
ایمنی

هر سازمانی باید فعالیت هایی تحت عنوان مدیریت ایمنی و بهداشت داشته باشد تا کارگران بدون ترس از حادثه و بیماری های شغلی به کار خود ادامه دهند. این فعالیت ها بیش تر شامل تدوین دستورالعمل شیوه صحیح انجام کار، شیوه های بازرسی، نحوه اندازه گیری از آلاینده های محیط کار، بهسازی محیط کار، آموزش کارکنان و کارگران، انجام معاینات، آگاه سازی و نصب علائم هشدار دهنده و مانند آنها می شود. گرچه مدیران صنایع مسئولیت ها و وظایف فراوانی به عهده دارند، اما طبق قانون کار متعهدند که اساسی ترین مسائل ایمنی و بهداشت کار را به منظور پیشگیری از آسیب ها و ضایعات انسانی رعایت کنند. آن چه که در این میان اهمیت دارد آن است که فعالیت های مذکور به گونه ای باید برنامه ریزی شود که در میان مشغله های متعدد مدیریت به دست فراموشی سپرده نشود و هم چنان پا برجا باقی بماند. بنابراین برای آن که موضوع ایمنی و بهداشت فعالیت فرعی و حاشیه ای تلقی نشود و هم پایه سایر فعالیت های تولیدی از برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و با اولویت بندی صحیح برخودار باشد، باید در هر کارخانه ای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت طراحی و اجرا شود. به وسیله این سیستم ، می توان به هدفهای زیر دست یافت.

– کاهش حوادث و بیماری های شغلی – کاهش و کنترل خطرات محیط کار

– افزایش بهره وری نیروی انسانی

اقدامات انجام شده

شرکت ره پویان صالح نیز در راستای هدف گذاری برای شرکت امن و عاری از خطر، با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی و تشکیل تیم HSE ، اقدامات ذیل را انجام داده که ماحصل این تلاش ها به افزایش بهره وری و راندمان و کاهش زیان های احتمالی شرکت منجر گردیده است. – ۳برچسب گذاری ایمنی مواد شیمیایی انبار و پسماند های صنعتی – ۵- تهیه MSDS مواد شیمیایی و دارویی – ۴-نصب علایم ایمنی و هشداری و پلمب ماشین های حمل پسماند از مبدأ به مقصد و کنترل موارد هنگام ورود به سایت امحاء – ۱- تهیه و آموزش استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی طبق ماتریس شغلی – ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات محیط کار و انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه در جهت کنترل و کاهش خطرات – ۲-برگزاری مانور های آموزشی اطفاء حریق و نحوه کار با خاموش کننده های دستی برای پرسنل

ایمنی

امروزه اهمیت مدیریت ایمنی در دستیابی به کارآیی سازمان به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است.با آغاز فعالیت شرکت ره پویان صالح ، موضوع حفاظت از سلامت نیروی کار نیز در اولویت های این شرکت قرار گرفت. توجه به ایمنی منابع انسانی اهمیت بسیاری داشته و در این راستا برنامه ریزی های کوتاه مدت ، طولانی مدت و کلان انجام شده است. این موضوع می تواند در کاهش هزینه های شرکت از ابعاد انسانی و مالی تاثیر گذار باشد چرا که هزینه های محیط های غیر ایمن بسیار شگفت آورند. و مدیران این شرکتبر این باورند که ایمنی و بهداشت به سیستم مدیریت فعالی نیاز دارد.چرا که ایمنی و بهداشت را نمی توان از طریق مقررات اجباری یا احساس جمعی و یا توسط یک فرد به تنهایی تامین کرد.

لذا در اجرای سیستم ایمنی به استاندارد های بین المللی از جمله ISO8402:1992 ، استاندارد ISO/IEC Guide2 واستاندارد OHSAS 18001 توجه ویژه ای صورت گرفته است. علاوه بر آن در ساختار سیستم های مدیریت ایمنی این شرکت ، هدف ، حصول اطمینان از این است که سازمان چگونگی تاثیر فعالیت های خود در زمینه ی بهداشت و ایمنی را بشناسد و برنامه ها و اندازه گیری هایی به منظور کنترل و بهبود آن تدوین کند. نتایج این اندازه گیری ها از طریق فرایندی مناسب از جمله پایش و بازنگری عملکرد هاو اصلاح عدم تطابق های مشاهده شده در ممیزی ها به هیئت مدیرهگزارش می شود. نکته حائز اهمیت این است که سیستم مدیریت ایمنی در این شرکت بخشی ازکل سیستم مدیریت می باشد و با سیستم هایی که به صورت مستقل تعریف می شوند بسیار متفاوت عمل می کند.با اهتمام صورت گرفته امید است با ایجاد شرایط ایمن فضای فعالیتهای کارگری آزمایشگاهی و اداری ، برای کلیه پرسنل این شرکت فضای کار مناسبی مهیا شود.