footer

تاریخچه ره پویان صالح

شرکت رهپویان صالح با نام تجاری مپصا (مدیریت پسماند صنایع ایران ) با هدایت و راهنمایی کارشناسان محیط زیست و بر اساس نیاز های کشـور بهمدیریت و امحای پسمـاندهای خطرناک در سال ۱۳۸۴ بهمنظور مدیریت پسماندهای صنعتـی و ویژه متنـاسب با ظرفیت های تولیـد پسمانـدهای صنعتـی و ویژه تاسیس گردید. مکانیـابی محل سایت امحـای شرکت دقیقا درمکان مورد تایـید سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی سازمان مذکور انجام شده است. از ابتدای طرح موضوع وآغازعملیات مطالعاتی واجرایی که همزمان با ریاست سرکار خانم دکتر ابتکار و تشویق مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرفتـه است، ملاحـظات زیست محیطی مد نظر برنامه ریزان شرکت قرار گرفته است. در این راستا فهرست کاملی از مجـوز های صـادر شده و حمایـت های سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وجود دارد که حکایت از اهمیت موضوع و جایگاه اجرای این پروژه بزرگ و تاثیر آن بر سلامت محیط زیست، بهداشت و امنیت غذایی کشور دارد.

مپصا با در اختیار داشتن تیمی متخصص، مجرب و مرتبط تا کنون توانسته است، در جهت پیشبرد اهداف خود گام بر دارد. مپصا درسال ۱۳۸۵ موفق به اخذ نمایندگی از کمپانی ATI Environment فرانسه معتبرترین کمپانی در زمینه پسماند سوزهای نسل جدید با سیستمهای کنترل و بارگیری اتوماتیک گردید.تا ضمن راه اندازی اولین سایت پسماند سوز کشور نسبت به بومی سازی این تکنولوژی اقدام نماید.