ره پویان صالح

شرکت رهپویان صالح با نام تجاری مپصا (مدیریت پسماند صنایع ایران ) با هدایت و راهنمایی کارشناسان محیط زیست و بر اساس نیاز های کشـور بهمدیریت و امحای پسمـاندهای خطرناک در سال ۱۳۸۴ بهمنظور مدیریت پسماندهای صنعتـی و ویژه متنـاسب با ظرفیت های تولیـد پسمانـدهای صنعتـی و ویژه تاسیس گردید. مکانیـابی محل سایت امحـای شرکت دقیقا درمکان مورد تایـید سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی سازمان مذکور انجام شده است. از ابتدای طرح موضوع وآغازعملیات مطالعاتی واجرایی که همزمان با ریاست سرکار خانم دکتر ابتکار و تشویق مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرفتـه است، ملاحـظات زیست محیطی مد نظر برنامه ریزان شرکت قرار گرفته است. در این راستا فهرست کاملی از مجـوز های صـادر شده و حمایـت های سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وجود دارد که حکایت از اهمیت موضوع و جایگاه اجرای این پروژه بزرگ و تاثیر آن بر سلامت محیط زیست، بهداشت و امنیت غذایی کشور دارد.

مع الوصف این شرکت پس از انجام هماهنگی های لازم و مکاتبات مرتبط از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با انجام تحقیقات علمی و تخصصی در خصوص مدیریت پسماند صنایع ایران در سال ۱۳۸۹، عملیات اجرایی و احداث تاسیسات خود را در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰۰ متر مربع در استـان اصفهان آغـاز نمود.

مپصا با در اختیار داشتن گروهمتخصص، مجرب و آگاه از نگرانی شیوع بیماری های خطر ناک ناشی از رها شدن پسماندها درمنابع آب و خاک کشور زیر نظر شرکت همکار فرانسـوی خود توانسته است در جهت پیشبـرد اهداف ملی و نیازهای کشـور گامبـردارد.

دستاوردهای ما

مپصا در سال ۱۳۸۵موفق به اخـذ نماینـدگی درخاورمیانه، ازشرکت ATI Environmentفرانسـه، معتبرترین کمپانی در زمینه تولید پسماندسوزهای نسل جدیـد با سیستم های کنترل و بارگیری اتوماتیک گردید تا ضمـن راه اندازی اولین سایت پسماندسوز صنعتی کشورنسبت به ترویـج استفاده از این تکنولـوژی اقدام نماید.عملیات نصب دستگاههای زباله سوز در سایت امحا مپصا در سال ۱۳۹۲ زیرنظر شرکت ATI Environment توسط کارشناسان و مهندسین کشورانجام شد، هم اکنون این شرکت با راه اندازی ۶ دستگاه ازکل ۴۲ دستگاه زباله سوزیقادر به امحای ۱۲۹۶۰ تن پسماند ویژه در سال می باشد و افق ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۷۵۶۰۰ تن در سال خواهد بود. در فرایند امحای شرکت رعایت ملاحظات زیست محیطی در صدر برنامه های این شرکت قرار گرفته است. همچنین به منظور کنترل و استاندارد سازی آلاینده های حاصل از فرایند زباله سوزی و با توجه به فقدان استاندارد های ملی

در این زمینه، از تکنولوژی شرکت ATI Environmentبا استانداردهای اتحادیه اروپا تحت۲۰۰۰/۷۶/EC استفاده شده است.

علاوه برآن کلیه تجهیزات در بخش مانیتورینگ شرکت نسبت به اندازه گیری فاکتور های مهمCH4 , CO2 , NO , NO2 , O2 , SO2 ,COو… به صورت برخط اقدام می نماید.

شرکت رهپویان صالح به منظور افزایش آگاهی اساتید محیط زیست کشور، دانشکده های فنی مهندسی و سایر رشته هـای مـرتبط دانشگاهی از تکنولوژی برترATI Environment درخصوص جذب دانشجویان نخبه وانجام امور پژوهشی، با مراکزعلمی همکاری می نماید. پیش بینی می شود با توجه به لزوم تاسیس نمایندگیهای استانی و افزایش تمهیدات خدمات رسانی در بخشهای صنعتی، کشاورزی پزشکی و شهری ادامه این جریان علاوه بر اشتغال ایجاد شده در بخش های فنی و اجرایی، زمینه اشتغال فارغ التحصیلان رشته های فنی ومهندسی، محیط زیست و بهداشت محیط در مراکز استانها فراهم آید.

برتری ما

لازم به ذکراست نقشه پراکنش وجود تجهیزات مشابه درسایر کشورهای آسیایی نشان دهنده اهمیت وجایگاه کشورمان در این زمینه دربین سایرکشورها می باشد در حال حاضر بسیاری از کشور های منطقه بویژه کشور های عضو مرکز منطقه ای بازل نیز فاقد هرگونه امکانات وتجهیزات امحای پسماندخطرناک می باشند واین موضوع می تواند به عنوان یک تهدید زیست محیطی مشابه ریزگردهـا ایجاد و سلامتی عمومی جمعیتی را در منطقه خاورمیانه تهدید نماید. لذا در صورت انجام برنامه ریزی های فراملی و منطقه ای و انجام حمایتهای لازم، خدمات تخصصی مذکور به سایر تولیدکنندگان پسماند خارجی نیزارایه وعلاوه بر جلوگیری از بروز پدیده هایی نظیروقوع ریزگردها و ایجاد چالش های زیست محیطی، ارزش افزوده مناسبی در صادرات خدمات فنی تخصصی برای کشورایجاد گردد.