مدیریت پسماند

و این موضوع می تواند به عنوان یک تهدید زیست محیطی مشابه ریزگردها، سلامت عمومی مردم را در منطقه خاورمیانه تهدید نماید.  لذا در صورت انجام برنامه ریزی های فراملی و منطقه ای و انجام حمایت های لازم، خدمات تخصصی مذکور به وسیله تولیدکنندگان پسماند خارجی نیز ارائه و علاوه بر جلوگیری از بروز پدیده هایی نظیر وقوع ریزگردها و ایجاد چالش های زیست محیطی، ارزش افزوده مناسبی در صادرات خدمات فنی، تخصصی برای کشور ایجاد می گردد.

 مپصا با در اختیار داشتن تیم متخصص، مجرب و آگاه  از نگرانی شیوع بیماری های خطرناک ناشی از رها شدن پسماندها در منابع آب و خاک کشور، زیر نظر شرکت همکار فرانسوی خود توانسته است در جهت پیشبرد اهداف ملی و نیازهای کشور گام بردارد.لازم به ذکر است نقشه پراکنش وجود تجهیزات مشابه در سایر کشورهای آسیایی نشان دهنده اهمیت و جایگاه کشورمان در این زمینه در بین سایر کشورها می باشد. در حال حاظر بسیاری  از کشور های منطقه بویژه کشورهای عضو مرکز منطقه ای بازل نیز فاقد هرگونه امکانات و تجهیزات امحاء پسماند خطرناک می باشند

footer

معرفی شرکت ره پویان صالح

 شرکت ره پویان صالح با نام تجاری مپصا (مدیریت پسماند صنایع ایران) در سال ۱۳۸۴ براساس نیازهای کشور و به منظور مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه کسور تاسیس گردید. از ابتدای طرح و آغاز عملیات مطالعاتی و اجرایی، ملاحظات زیست محیطی مدنظر برنامه ریزان شرکت قرار گرفت.

 این مجموعه پس از اخذ مجوزها از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت و معدن  و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انجام تحقیقات علمی و تخصصی در خصوص مدیریت پسماند صنایع ایران در سال ۱۳۸۹، عملیات اجرایی و احداث تاسیسات خود را با توجه به نیاز مبرم کشور در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰۰ متر مربع و با سرمایه گذاری ۲۴۷۰ میلییارد ریال در استان اصفهان آغاز نمود.

تاریخچه ره پویان صالح