پسماندهای قابل دریافت

ردیف نام پسماند توضیحات
۱ (PCBS) پسماندهای حاوی و یا آلوده به بی فنیل های پلی کلره Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
۲ پسماندهای واحدهای پالایشگاهی ، پتروشیمی و تاسیساتی وزارت نفت refinery units, petrochemical and oil facilities Waste
۳ پسماندهای ویژه کشاورزی از جمله آفت کش ها و کودهای شیمیایی تاریخ گذشته و ظروف خالی سموم Hazardous waste from agriculture such as pesticides and chemical fertilizers, pesticides, expired and empty containers
۴ داروهای تاریخ گذشته Expired drugs
۵ لجن های اسیدی Acidic sludge
۶ پسماند رنگ و لجن رنگی color Waste and color sludge
۷ پسماندهای غیر قابل بازیافت کارخانجات تولید لوله های PVC ، پلی اتیلن و پروپیلن Non-recyclable waste pipe mills of PVC, PE and PP
۸ پسماندهای شیمیایی Chemical Waste
۹ پسماند غیر قابل بازیافت کارخانجات کمپوست Non-recyclable waste composting factories
۱۰ پسماندها و ضایعات کارخنجات تولید مواد سلولزی Waste and scrap of factories producing cellulosic materials
۱۱ پسماندها و ضایعات کارخانجات چرم سازی Waste and scrap Leather making factories
۱۲ پسماندها و ضایعات کارخانجات تولید لاستیک و پودر لاستیک و پلاستیک سازی Waste and scrap form Production of rubber, Rubber powder and Plastics factories
۱۳ پسماند و لجن تصفیه خانه های فاضلاب Waste and sludge from sewage treatment
۱۴ ضایعات و پسماندهای باتریهای فرسوده Waste and scrap batteries used
۱۵ پسماندهای غیر بازیافتی کارخانجات تولید مواد غذایی Non-recyclable Food Production factories
۱۶ کاتالیست های شیمیایی مستعمل Non-recyclable Food Production factories
۱۷ پسماندهای بازمانده از بازیافت پسماندهای صنعتی و ویژه Survivor of recycling industrial waste and hazardous waste
۱۸ پسماندها و ضایعات کارخانجات تولید پلی استر Waste and scrap polyester factories
۱۹ پسماندهای روغنهای روانکاری lubricating oils Waste